hazirun cetveli

hazirunun kaydedildiği kağıt, tablo, cetvel, liste. bir tür tutanak.

hazirun, hazırlanan bu listede, hazirun cetvelinde kendi adının karşısına imzasını atarak bulunulan ortamdaki varlığını teyid eder.