hemşince

karadeniz'in güney ve doğu tarafında konuşulagelen dil. ermenicenin akrabasıdır.