hesabı çocuklar ödüyor

günümüzün acı gerçeği.
savaş olur, ailesi yok olur, hesabı çocuklar öder.
yalancı bir evliliğin ilk eseridir, evliliğin yalancı dürüstlüğüyle karşılaşır, hesabı çocuklar öder.
ailesinin geçim sıkıntısından dolayı okulu bırakır küçük yaşta çocuk işçi olur, hesabı çocuklar öder.
evebeynleri suç işler, çocuk diye çocuğun üstüne atarlar, olaydan yırtarlar, hesabı çocuklar öder.
anne-baba kavga eder, sinirlerini çocuklardan çıkarırlar, hesabı çocuklar öder.
güçsüz olduğu için bir kız çocuğu 35 yaşındaki erkeğin tecavüzüne uğrar, hesabı çocuklar öder.
bir kız çocuğuna tüm köy tecavüz eder, hesabı çocuklar öder.
tecavüz edilen çocuğa mahkemede "rızası vardı" verilir, hesabı çocuklar öder.
bir erkek çocuğuna tecavüz edilir, çocuk bunu açıkladığında, çocuk suçlanır hatta öldürülür, hesabı çocuklar öder.
istenmeyen çocuktur, annesi bakamaz, annesinin ailesi istemez, yurda verilir, hesabı çocuklar öder.
çocuklar çalınır, kullanılır, kaçırılır, kaybolur, hesabı çocuklar öder.
okumak ister, okula gönderilmez, hayata geriden bile başlayamaz, hesabı çocuklar öder.