hiç günah işlememiş insan

herhalde en fazla 5 yaşındadır.
günah kime göre?!?

şarabın diğer semavi dinlerseki kutsallığı islamda günahken, fazla şey yapmamak gerek!
günahkarlar tarafından günah keçisi ilan edilir. * *