homo erectus

evrim sürecinde dik durmayı ve ateşi kullanmayı başarmış ilk insan türü. adı da latince dik durmaktan, dikleşmekten yani erect'ten gelir; dik duran, ayağa kalkmış insan anlamındadır.
" homo habilis" ile " homo sapiens" arasında bir tür olduğu düşünülür.