hoşlanılan kişinin yanında gelen rahatlama

gevşek bir gülümsemeyi ve düşünememeyi beraberinde getirir.