http

"hypertext transfer protocol" şeklinde açılımı olan yani bir üst-metin aktarım kuralları(kurallar bütünü) diyebileceğimiz, web'in standart görünür yüzünü oluşturan hede.