hüner

farsça kökenli bir sözcük, isim.
ustalık gerektiren beceriler için kullanılır.
farsça isimleri, yine farsça ön-ekler ve son-eklerle sıfatlaştırmak güzeldir.
örnek: hüner- hünerbaz - pürhüner