ibo

ibrahim'in kısaltılmışı.
adana'da salak ve deli anlamında da kullanılan kelime.