içişleri bakanı

cinsi, dili, dini, ırkı, işi, mesleği, yaşı, ideolojisi ve mekanı ne olursa olsun, tüm yurttaşların can güvenliğini sağlamaktan birinci derecede sorumlu olan kişidir; normal insanların ve ahlaklı devletlerin olduğu toplumlarda...