idealar evreni

platon tarafından ileri sürülen ve idealizme de konu olan düşünce kümesi.