idrak yolları iltihabı

fatih altaylı nın yıllardır muzdarip olduğu hastalık.
kalıtsal ya da çevresel faktörler sonucu oluşagelmiş, tamiri ya da halli mümkün olamayan; anlamama ya da eksik anlama hali.

(bkz: evlat olsa sevilmeyecek tipler)

davul zurnanın az gelmesi olayıdır.