ihvan-üs sefa

ihvan-ı safa olarak da yazılabilir.
imam caferi sadık’ın büyük oğlu ismail’e dayanan şii ismailiye mezhebine mensup bilginler topluluğunun, x. yy.da basra’da başlattığı yeni bir dinî yorumun ve felsefenin adı. ihvan al-safa/safa kardeşler/sadık dostlar/temizlik kardeşleri/arılık kardeşleri olarak da anılan bilginler topluluğunun, basra dışında bağdat ve mısır'da kolları vardı.
ahlâkta sokrates’i, mantıkta aristo’yu, matematikte pythagoras’ı, metafizikte platon’u, din felsefesinde ise hallacı mansur’u örnek alan bu öğreti, dinde reform yapmayı öngörüyor, aklı, bilimi ve mantığı ön planda tutuyordu. bu felsefe, birçok mezheple birlikte arap aleviliğini (nusayriliği) de etkilemiştir.

(bkz: arap aleviler)
(bkz: nusayrilik)
bugün yıldızı yükseltilen vahabi-selefi islamın alternatifi olup, yenilgiye uğramış ve unutturulmuş ezoterik felsefelerdendir.
bu ilginç ekolü öğrenmek isteyenlerin, ayrıntı yayınlarının ayrı ayrı 3 cilt olarak yayımladığı eserleri alması önerilir.