iki ruhlu

iki ruh (ingilizce two-spirit ( ojibva niizh manidoowag teriminin harfiyen çevirisidir), kanada kızılderilileri ile abd kızılderililerinde kabul edilen ama birçok batı kültüründe olmayan kuzey amerika topluluklarında görülen üçüncü cinsiyet modeline verilen addır. two spirit, iki ruhun bir bedende birleşmiş olması durumudur. 1990'lı yıllarda antropolojik literatürde kullanılan berdache kelimesi ayrımcı algılandığı için daha sonra bu terim kullanılmaya başlandı.
kuzey amerika kızılderililerinde 130 kabilede erkek ve kadın iki-ruhlu kavram ve geleneği kaydedilmişti
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ki_ru...
3 Entry Daha