ilik

estetik algılarına göre beğeni seviyesinin had safhada olduğu kimseler için kullanılan teşbih öğesi. *