ilk kimyacı

aşk bir kimya ise adem ile havva bulmuştur.*