inanç

sebebe, doğaya ve evrenin amacına ilişkin inançlar dizisi.
bir düşünceye gönülden bağlı bulunma.