insanın içindeki garip hisler

öyle gariptir ki, duygular soyuttur, bu soyuttan da soyut, ne istediğini, ne yapacağını bilmiyorsun, ağlasan mı gülsen mi, heyecanlansan mı kızsan mı, bağırsan mı sussan mı, ne kalp anlar bunu, ne de beyin.
kabız olupta yuvalette oturmak gibi bışi.