insanın içindeki garip hisler

kabız olupta yuvalette oturmak gibi bışi.