iplenmemek

sokak dilinde önemsenmemek, sözüne değer verilmemektir.

(bkz: önemsenmemek)