irrasyonel

akla aykırı, uslamlama yetisine dayanmayan, bu nedenle de onun tarafından kavranamayan.
karşıtı: rasyonel