isa

bir peygamber adıdır. gerçekten yaşadığına dair hiçbir kanıt ya da kayıt yoktur. ismi sadece ölümünden sonra yazılan incil ve kuran'da geçer. hayatı, eski mısır tanrısı olan horus'un bir kopyası olduğundan doğal yollarla değil insanlar tarafından copy/paste ile yaratılan kurgu bir karakter olduğu söylenmektedir.
aramice yeşua, arapça yesua adı ile anılır. hristiyanlığın temel figürüdür. hristiyanlık inancına göre tanrı'nın oğlu, islam inancına göre ise kendisine incil indirilmiş bir peygamberdir. her iki dine göre de mesih'tir. bana göre sevgili'dir yar'dır.