iskele babası

iskelelerde baba denen, halatların veya zincirlerin bağlandığı, iskele ve rıhtımlarda gemilerin yanaştıktan sonra savrulmasını, denize çıkmasını önlemeye yarayan hede. mecazen şam babası anlamına gelir.