ıslak imza

resmi belgelerin hukuki açıdan kabul olması için elle atılmış orijinal imza.
resmi merci önünde geçerlilik şartı olarak belge üzerinde aranan imza şekli. ıslak imza yoksa sorun değil, surete 'aslı gibidir' şerhi düşerek geçerli saymak mümkündür.
sevgilinin* yüzümüze zaman zaman atabileceği imzadır. * *