iticilik

çekicilikden çok çok uzakta, sevimsiz, negatif elektriğin kısa devre yaptığı kavram.