iyi yol

çukursuz düzgün tabir caiz ise kaymak gibi yok