izotonik

diğer adıyla eşyoğun olan bu terim, aynı yoğunluğa sahip çözeltiler için kullanılmaktadır.