jeanne moreau

50lerde sinemaya başlayan yönetmenlik de yapan yaşayan fransız sinema efsanesi.

80lerde oynadığı en cesur film rainer werner fassbinder'ın eşcinsel kültü qurelle'dir. oscar wilde atfı each man kills the thing he lovesı bu filmde okur.