jinefobi

kadın korkusu ya da feminofobi de denilen, kadınlara karşı olan anormal korku. özel bir sosyal fobi türüdür. 1896 öncesi çalışmalarda jinefobinin homoseksüelliğe neden olma olasıklıkları üzerinde durulmuş olsa da daha sonraki çalışmalarda kadın korkusu yaşayan kişilerde ana nedenin çocuk-anne ilişkisinin yetersiz olmasının bir sonucu olduğuna karar verilmiştir.