kadere mahkumlar

flash tvnin yaratıcılığını gösterdiği, toplumun her ögesini kucaklayan bir kanal olduğunu ispatlayan.. mahkumlara ve yakınlarına hitap eden program