kahin

geçmişten ve gelecekten haber veren, 3. gözü açılmış, içgörüsü gelişmiş, metafizik yetenekleri olan kişi.