kalabalık daha sonra sessiz bir şekilde dağıldı

haber bültenlerinde sıkça duyulan söz öbeği. miting, protesto gibi olaylar sonrası dile getirilir, bazı gruplar sessiz bir biçimde dağılırken bazıları da biber gazına maruz kalır.