kalpsiz

kendisinden baskasını düsünmeyecek kadar bencil olup, acımasız olan duygusuz insan.
kalp kelimesinin olumsuzluk eki almış halidir. kalp, yürek ve gönül kelimeleri aynı anlamlara gelmesine rağmen olumsuzluk ekini aldıklarında anlamları farklılaşır, mecaza vurur.

kalpsiz, vicdansız merhametsiz.
yüreksiz, cesaretsiz.
gönülsüz, isteksiz.