kamuda çalışmak

yatış modudur çünkü kamu genelde yan gelip yatma yeridir.