kasıntı

aşağılık kompleksi sahibi insanların piyasaya kendilerini sunma biçimi.
kasıla kasıla hareket etme sıfatı.