kasr

korunaklı konut, köşk, kale, şato anlamında kelime. hükümdarlar için yaşadıkları sarayların dışında, şehir dışında dinlence amaçlı, kısa süreli kalmak için yaptırılmış küçük saray veya köşkleri belirtmek için kullanılır. etimolojik olarak kesin bilgi yoktur. hangi dile ait olduğu bilinmemektedir. aramice/ibranice "kastra", latince "castrum", yunanca "kastron" ya da arapça "ksr" kökünden geldiği söyleniyor.*