katatoni

çok uzun süre zihinsel olarak içine kapalı bir şekilde ve genellikle fiziksel olarak da hareketsiz kalarak, bazen bedenin belli ufak ritmik hareketlerinin eşlik ettiği*, ağır psikiyatrik bir haldir; hastalık değildir, bir hastalığın belirtisidir yani semptomudur katatoni.
şizofreni ile birlikte görülürse, katatonik şizofreni adını alır. bu durumda olan hastalara katatonik denir.