kavuk

başa takılan, içi boş, uzun başlık türüdür. genellikle üzerine pamuklu kumaşlardan hazırlanan sarık bağlanır.