kayıp kaçak oranı

1980'lerden itibaren başlayan "kamusal kazançların özelleştirilmesi ve özel zararların kamulaştırılması" felsefesinin doğal sonucudur.
kaçak payının yükselmesinde aşağıdaki nedenlerin rolü vardır:
- özelleştirilen elektrik üretimindeki kar payının fiyatlara yansıması nedeniyle pahalılaşması
- terkedilen sosyal devlet nedeniyle bozulan gelir dağılımının, elektrik faturalarının ödenmesini zorlaştırması
- doğu ve güneydoğu anadolu'nun siyasal ve yönetsel koşulları