kaynana dili

kaktüsgillerden, yapraklari dikenli bir süs bitkisinin halk dilindeki adi.