kid

mesaj yoluyla vedalaşırken uzun uzun yazmaya üşenilen durumlarda kullanılan bir diğer emo kısaltması olup açılımı "kendine iyi davran"dır
türkçe'de; çocuk, keçi yavrusu, alay etmek gibi manaları bulunan ingilizce kelime.