kirizma

toprağı derince kazarak altını üstüne getirmek.

(bkz: kirizmalamak)