köküne kibrit suyu

istenmeyen şey/şeylere, biri/birilerine söylene gelmiş sözdür. ortadan kaldırmak istediğinizi belirtir ama ne mümkün. ancak görmezden gelebilirsiniz. *