koltuğa oturunca çıkan sesi bastırma çabası

bilhassa deri koltukta tenakuz eden ve gaz çıkarma zehabı yaratan sesin, aslında alelade bir sürtünmeden kaynaklı olduğunu ispata yönelik çabadır.

koltuğun üzerinde debelenmek suretiyle aynı ses bir kaç kez çıkarılır ve doğal olduğu anlaşılınca, çabanın mutlu sona ulaşması ile eylem sona erer.