komünist

komünizm'e gönül veren, bu uğurda yürümeyi benimsemiş kişiler.