kör

bakarak ya da bakmayarak görmenin hissetmekle ilişkili olduğunu kanıtlayan kişiler.
1 Entry Daha