kriptoanaliz

belli bir düzende yada matematiksel siteme göre şifreleyerek yazılmış bir bilgiyi çözümleme bilimidir.