kriptografi

bir bilgiyi belli bir düzende yada matematiksel siteme göre şifreleyerek yazma bilimidir.