kubbe

aslen bir islam kültürünün yapı elemanı olmamasına rağmen, gelişimini camilerde kullanılmaya başlaması ile tamamlar. ilk kez sassaniler modern anlamda bildiğimiz kubbeyi inşaa ederler. kubbenin sembolize ettiği aslen allah'tır. sembolize ettiği olgu, onun geometrisinden kaynaklanmaktadır. daire, simgeler arasında sonsuzun ve döngünün ifadesi olarak en güçlü olandır. evrendeki birlik ve bütünlüğün başlıca ifadesidir. toplayan, biraraya getirendir. islam sanatında kullanılan geometrik formların, devamlı tekrar etme prensibi buna dayanır.