küp

yiyecek saklamaya yarayan, geniş karınlı, dibi dar toprak kap.