kürtlere özerklik verilmesi

kürtlere değil kürdistan coğrafyasına verilmesi söz konusu özerkliktir,zira doğuda sadece kürtler yaşamıyor. irk yoktur coğrafya vardır.